สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 49
eXTReMe Tracker
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,193 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
2 พ.ค. 59
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้อง โครงการขุดลอกหน้าฝายประปา หมู่ที่ 7 บ้านเกาะยาง
2 พ.ค. 59
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศ แจ้งราคากลาง สำหรับการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน
2 พ.ค. 59
20
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 พ.ค. 59
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลาน ประกาศพิจารณาผลการสอบราคาจ้าง
2 พ.ค. 59
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
2 พ.ค. 59
9
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนสังกัดเทศบาลนครสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2 พ.ค. 59
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขามีเกียรติ อบต.เขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2559
2 พ.ค. 59
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศ อบต.วัดขนุน เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559
2 พ.ค. 59
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านหาร เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.๒๕๕๙
2 พ.ค. 59
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระยา ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพ็งยา หมู่ที่ 1
2 พ.ค. 59
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลิ่งชัน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.3 สายบ้านยารอน๊ะ
2 พ.ค. 59
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลิ่งชัน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 สายป่างาม-สามแยกบ้านนายกาด
2 พ.ค. 59
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี 2558
7 ม.ค. 58
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
2 พ.ค. 59
3

»ข้อมูลทั้งหมด 49,193 รายการ