สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 49
eXTReMe Tracker
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 80,882 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางเหรียง ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
20 มิ.ย. 61
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เทพา ประกาศผลการจัดจ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพา โดยวิธีพิเศษ
1 ส.ค. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งพระเคียน ซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งพระเคียน ตำบลนาหม่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มิ.ย. 61
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงอิฐ หมู่ที่ 6 บ้านใน ตำบลนาหม่อม ด้วยวิธีประกอวดราคาอิเล็กทรอนิกาส์ (e-biddingX
20 มิ.ย. 61
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง การประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจงานจ้างโครงการถมดินฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7
20 มิ.ย. 61
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านขาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลบ้านขาว จำนวน 6 สาย
20 มิ.ย. 61
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายกลางป่า - เลียบคลองบ้านใต้
20 มิ.ย. 61
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกน้ำรอบ หมู่ที่ ๑
20 มิ.ย. 61
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพอ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ยังไม่มาขึ้นทเบียน (ครั้งที่ 2)
20 มิ.ย. 61
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง แผนผังขั้นตอนการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์
3 ต.ค. 59
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง รายงานผลดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )
10 เม.ย. 61
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศ รายงานผลการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธนพัฒน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสำนักขาม
8 พ.ค. 61
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพอ ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ 2
20 มิ.ย. 61
22
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สำนักขาม "โครงการปรึกษาหารือไม่ให้เมืองพิเศษ (ด่านนอก) ตาย"
20 มิ.ย. 61
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม ประกาศ รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงงานอันวาพาราวูด หมู่ที่ ๓ ตำบลสำนักขาม
5 เม.ย. 61
11

»ข้อมูลทั้งหมด 80,882 รายการ